Afvænning fra misbrug og afhængighed på et misbrugscenter

Når et menneske kommer ud i et misbrug som følge af en afhængighed, er det aldrig som følge af en bevidst beslutning. Der kan ligge mange faktorer til grund for et misbrug – svigt i barndommen, en problematisk opvækst eller direkte traumatiserende begivenheder, som har medført uhelbredelige sår på sjælen, er blandt disse faktorer, og derfor er en misbrugsbehandling aldrig gjort med blot at fjerne objektet for misbruget fra den misbrugsramtes dagligdag.

Således ses det stort set aldrig, at en antabus behandling har mere end i bedste fald begrænset og midlertidig effekt. Desuden er det forbundet med stor risiko – måske lige frem livsfare – blot at fjerne et stof uden nedtrapning fra den ene dag til den anden. Abstinenserne og de deraf følgende nedture – fysiske såvel som psykiske og mentale – er ganske enkelt for svære at håndtere for et i forvejen nedbrudt individ.

Derfor er det vigtigt, at afrusning, afgiftning og afvænning foregår i professionelle rammer, uanset om misbruget gælder hårde stoffer, alkohol, eller receptpligtig medicin.

Kom ud af pilleafhængigheden med et ophold på et misbrugscenter

Pillenarkomani – eller afhængighed af receptpligtig medicin – er et stort problem i dagens Danmark. Der udskrives angst dæmpende og søvn inducerende medicin som aldrig før – og sammen med de såkaldte opioider, som er en særlig form for smertestillende medicin, udgør disse grupper af medikamenter en særlig fare for udsatte individer.

Det er meget nemt at opdyrke et afhængigheds forhold til disse former for medicin, idet de er højst vanedannende. Og samtidig er det mindst lige så svært at komme ud af denne form for afhængighed, som det er at komme ud af narkomani eller alkoholisme.

Stien Behandlingscenter kan tilbyde ophold af cirka fem ugers varighed, under hvilke du som misbrugsramt modtager intensiv personlig behandling såvel som gruppeterapi. Succesraten er høj – læs mere om den effektive misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk