Find den rette efterskole

Der er rigtig mange efterskoler i Danmark, og det kan derfor være svært at beslutte sig for den helt rette. Nogle efterskoler har fokus på sport, andre på kunst og nogle på teater. På Flakkebjerg efterskole finder du lidt af det hele – her kan du komme, hvis du har et projekt, du gerne vil have realiseret, og på Flakkebjerg kommer du virkelig til at brænde for noget. Grundtanken er, at et efterskoleår ikke bare skal være et friår, hvor man ikke dygtiggør sig – efterskoleåret er en unik mulighed for at fordybe sig på en anderledes måde, end man er vant til fra folkeskolen, og året ses på Flakkebjerg efterskole af denne grund som et led i din uddannelse. Her kan du dygtiggøre og kvalificere dig til videre uddannelse – samt prøve forskellige ting af. På http://www.flakkebjergefterskole.dk/ møder du undervisning, der er anderledes fra den, du er vant til fra folkeskolen. Måderne at organisere undervisningen på har udgangspunkt i andre tanker om fag, lektioner og skemaer. På skolen har man gjort sig en lang række overvejelser omkring, hvordan man skaber et godt læringsmiljø og viden. Dette har resulteret i formuleringen af en række kompetencer, som den projektorienterede undervisning har fokus på – herunder blandt andre den kreative kompetence og handlekompetencen. Det handler på efterskolen altså ikke blot om at skrabe en masse viden til sig, men at blive i stand til at anvende viden og færdigheder reflekteret.

Projektorienteret undervisning

At undervisningen er projektorienteret vil sige, at man eksempelvis på kunstlinjen stilles en opgave, som man skal løse i en gruppe. En sådan opgave vil altid have et praktisk og et teoretisk aspekt. Det praktiske og teoretiske vægtes i det hele taget begge højt, og på kunstlinjen skal du hermed selv lave grafik, tage billeder og skabe installationer. Det er derfor afgørende, at du har en lyst til at prøve sådanne ting af. På teater arbejdes der også projektorienteret, i og med at man skal skabe teater og fremvise dette. Der arbejdes både traditionelt – men også med mere eksperimenterende former for teater. Der er også andre linjer på skolen. Du kan også fordybe dig i medier, politik, naturvidenskab og sport. På “Media” skal du både analysere kommunikation, men også skabe dine egne produktioner hen ad vejen – og det gælder både i ord og billeder. Denne vekselvirkning mellem teori og praksis og det projektorienterede element i al undervisning gør dagligdagen på Flakkebjerg efterskole rigtig spændende.