Kender du jargonen godt nok ved arbejdspladsen, der arbejder med lakering?

Det er vigtigt at kunne begå sig det sted, hvor man er ansat, og det er en symbiotisk effekt, der går begge veje i den forstand, at både arbejdspladsen og en selv skal yde en indsats for, at begge parter trives med hinanden.

Nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke, men hvis man forsøger efter bedste evne at nå hinanden, så kan man i hvert fald ikke klandres for, at man ikke gjorde sit bedste forsøg.

Dette kommer til udslag på mange måder, hvilket blandt flere ting handler om, at man sætte sig ind i virksomhedens politikker, brand, samlede værdier og ikke mindst jargonen.

Med jargonen mener vi ikke, at man “lærer” nedsættende udtryk om andre medarbejdere og gør grin med dem, men at man både lærer, hvordan man arbejder sammen på stedet, fagudtryk og lingo.

Det handler jo nemlig om, at man kan finde ud af at begå sig det sted, hvor man er, når der bliver talt internt.

For en ting er jo, at du måske er oplært i teknikken og fagudtrykkene fra den skole, man gik på, da man var under oplæring; eller man føler, man har en god idé om, hvordan livet som for eksempel arbejdet med lakering går ud på fra det sted, man var ansat ved sidst.

Men ikke to arbejdspladser er ens, så det handler om, at man både prøver at tilegne sig de nye fagudtryk, bringe ind med egen viden og erfaring og så lave et overlap mellem disse to ting verdener.

Samlet set tilegner man sig jo en masse erfaringer og viden, som man kan bidrage med forskellige steder.

De færreste af os har jo jobgaranti, og det gælder også i arbejde med lakering, så det er bare med at kunne skrive nok på ens CV.

Men fokuser altid på nuet og være tilstede og bidrage det sted, hvor du er ansat til at lakere.