Få den bedste hjælp ved boligkøb eller overdragelse fra din boligadvokat

Står du med købsaftalen til din drømmebolig i hånden til underskrift? Så bør du først og fremmest sikre dig, at denne er forsynet med et såkaldt advokat forbehold. Et advokat forbehold reserverer boligen til dig i fjorten dage, mens du – eller din boligadvokat gennemlæser diverse dokumentation, som har relevans for boligen. Dette kan for eksempel dreje sig om budgetter og regnskaber for den boligforening, i hvilken din nye andels eller ejerlejelighed er placeret.

Referater af seneste general forsamlinger i samme forenings regi kan også være yderst relevante, idet disse kan fortælle en del om ejendommens drift og om i gang værende eller kommende projekter i ejendommen, som kan få indflydelse på din månedlige ydelse til de fælles udgifter. Er det et hus, du er i færd med at købe, bør du sætte dig ind i de nærværende lokal planer for området, som kan afsløre, om der skulle være planer om opførelse af anlæg eller infrastruktur, som kunne få indflydelse på boligens værdi.

Lad boligadvokaten om at klare paragrafferne

I denne sammenhæng gør du klogt i at overlade gennemlæsningen af dokumentation til din boligadvokat. Han eller hun har langt bede forudsætninger for at kunne identificere eventuelle faldgruber i forbindelse med din bolighandel. På baggrund af grundig og kritisk gennemlæsning af den oven for nævnte dokumentation kan din boligadvokat sørge for at du foretager din bolighandel på et vel informeret grundlag. Og vælger du at springe fra handelen inden for advokat forbeholdets fjorten dages vindue, vil det ikke koste dig noget.

Boligadvokaten hjælper gerne med skødet, når boligen skifter hænder

Når en bolig skifter ejer – enten ved salg eller ved overdragelse, for eksempel i forbindelse med dødsfald eller samlivs ophør – skal skødet opdateres. Her hjælper din boligadvokat også gerne med at sikre, at skødet er opstillet og tilmeldt tinglysnings registeret efter bogen. Læs mere på http://eboligadvokat.dk/boligadvokat/